Επίθεση Κυκλώπων 2

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Επίθεση Κυκλώπων 2 Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png
Βιβλίο Αποστολών
Αποστολή
Πιθανές Αμοιβές Αποστολής
  • 4.500.000 - 5.000.000 EXP
  • 100.000 - 120.000 Yang

Σκότωσε :

Περιοχή Αποστολής
Κείμενο Αποστολής
Όπως νομίζαμε. Οι Κύκλωπες επαναστατούν στα Βουνά Κεραυνού. Σταμάτησέ τους!