Ανησυχία για τον Οικισμό 2

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Ανησυχία για τον Οικισμό 2 Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png
Βιβλίο Αποστολών
Αποστολή
Πιθανές Αμοιβές Αποστολής
Ακόμη καμία καταχώρηση.
Περιοχή Αποστολής
Ακόμη καμία καταχώρηση.
Κείμενο Αποστολής
Για ένα διάστημα τώρα,οι Αγριόχοιροι και οι αρχηγοί τους,
οι Κόκκινοι Αγριόχοιροι,επιτίθονται στους χωριάτες κοντά στην πρωτεύουσα.Η κυβέρνηση έδωσε εντολή να σκοτωθού οι Κόκκινοι Αγριόχοιροι. Ο κάθε πολεμιστής χρειάζεται να σκοτώστει 30 από αυτούς.Σε παρακαλώ,βοήθησε και εσύ!