Εκατό Γιγα-Πολεμιστές

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Εκατό Γιγα-Πολεμιστές
Εκατό Γιγα-Πολεμιστές
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Εκατό Γιγα-Πολεμιστές.png

Επίπεδο
75
Στάδιο
3
EXP
8.232
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Δεν υπάρχει επιθετικό bonus


Αντίσταση Αστραπής

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Επιτίθεται από μόνος του.
  • Απορροφά 15 SP,με κάθε επίθεση.
  • Για το επίπεδο και το Στάδιο του έχει πολύ HP και κάνει αρκετή ζημιά.
  • Αυτό είναι το σημείο στον χάρτη που μπορεί να βρεθεί:

Κοιλάδα των Γιγάντων< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Εκατό Γιγα-Πολεμιστές