Δειλή Eun-Jung

Δειλή Eun-Jung
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Δειλή Eun-Jung.png

Επίπεδο
26
Στάδιο
4
EXP
2058
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ημιάνθρωποι


Μαγική Αντίσταση

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Αναγεννιέται από το Metin Του Μαύρου σε κατάσταση επιβράδυνσης.
  • Είναι πολύ πιο αδύναμη από την κανονική Eun-Jung.
  • Αυτά είναι τα σημεία στο χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Pyuongmoo Yongan Joan