Φόρεμα του Ηθικού

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Φόρεμα του Ηθικού


Φόρεμα του Ηθικού

Φόρεμα του Ηθικού (εμφάνιση).jpg
Φόρεμα του Ηθικού.png

Πληροφορίες

Χαρακτήρας: Σαμάνος
Επίπεδο: 48
Υποδοχές: 3 θέσεις για Λίθους Πνεύματος Πανοπλιών
Λοιπά: Δαιμονικός Πύργος
Πηγές

Πληροφορίες Αναβάθμισης

0Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Φόρεμα του Ηθικού+0

Από Επ.: 48
Άμυνα:64
Ταχύτητα:-10%
[Φοριέται]
Σαμάνος
1.200Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Φόρεμα του Ηθικού+1

Από Επ.: 48
Άμυνα:70
Ταχύτητα:-10%
[Φοριέται]
Σαμάνος
2.500Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Φόρεμα του Ηθικού+2

Από Επ.: 48
Άμυνα:76
Ταχύτητα:-10%
[Φοριέται]
Σαμάνος
5.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Φόρεμα του Ηθικού+3

Από Επ.: 48
Άμυνα:82
Ταχύτητα:-10%
[Φοριέται]
Σαμάνος
10.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Φόρεμα του Ηθικού+4

Από Επ.: 48
Άμυνα:88
Ταχύτητα:-10%
[Φοριέται]
Σαμάνος
20.000Yang.png
2 x Ουρά Φιδιού+
Ουρά Φιδιού+.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Φόρεμα του Ηθικού+5

Από Επ.: 48
Άμυνα:94
Ταχύτητα:-10%
[Φοριέται]
Σαμάνος
30.000Yang.png
2 x Άγνωστο Φυλαχτό+
Άγνωστο Φυλαχτό+.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Φόρεμα του Ηθικού+6

Από Επ.: 48
Άμυνα:100
Ταχύτητα:-10%
[Φοριέται]
Σαμάνος
45.000Yang.png
2 x Πετράδι του Δαίμονα+
Πετράδι του Δαίμονα+.png
1 x Άσπρο Μαργαριτάρι
Άσπρο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Φόρεμα του Ηθικού+7

Από Επ.: 48
Άμυνα:106
Ταχύτητα:-10%
[Φοριέται]
Σαμάνος
90.000Yang.png
2 x Ενθύμιο του Δαίμονα+
Ενθύμιο του Δαίμονα+.png
1 x Μπλε Μαργαριτάρι
Μπλε Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Φόρεμα του Ηθικού+8

Από Επ.: 48
Άμυνα:112
Ταχύτητα:-10%
[Φοριέται]
Σαμάνος
150.000Yang.png
2 x Βόλος Πάγου
Βόλος Πάγου.png
1 x Ματωμένο Μαργαριτάρι
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Φόρεμα του Ηθικού+9

Από Επ.: 48
Άμυνα:118
Ταχύτητα:-10%
[Φοριέται]
Σαμάνος

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Φόρεμα του Ηθικού