Καλάθι με πασχαλινά αυγά

Καλάθι με πασχαλινά αυγά

Εικόνες
Καλάθι με πασχαλινά αυγά.png
Background.png
Καλάθι με πασχαλινά αυγά.png
Περιγραφή
Καλάθι με πασχαλινά αυγά
Λειτουργία

Ανοίγει με δεξί κλικ

Αποστολές

-

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Όχι.pngNo Όχι.pngNo Όχι.pngNo Όχι.pngNo Ναι.png Ναι.png


  • Με δεξί κλικ πάνω σε ένα άδειο καλάθι, εξαφανίζεται ένα αυγό κι ένα άδειο καλάθι. Εμφανίζεται ένα καλάθι με αυγά.
Περιεχόμενο Αντικείμενα
Περιεχόμενο Πανοπλίες
Περιεχόμενο Όπλα
Δεν υπάρχουν πανοπλίες σε αυτό του κουτί
Δεν υπάρχουν όπλα σε αυτό το κουτί
Περιεχόμενο Κοσμήματα
Περιεχόμενο Κράνη & Ασπίδες
Περιεχόμενο Άλλα
Δεν υπάρχουν κοσμήματα σε αυτό το κουτί
Δεν υπάρχουν κράνη ή ασπίδες σε αυτό το κουτί
Δεν υπάρχουν άλλα αντικείμενα σε αυτό το κουτί

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲