Κακός Βάρβαρος Στρατηγός

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Κακός Βάρβαρος Στρατηγός
Κακός Βάρβαρος Στρατηγός
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Κακός Βάρβαρος Στρατηγός.png

Επίπεδο
36
Στάδιο
3
EXP
2030
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ημιάνθρωποι


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Κάνε μεγαλύτερη ζημιά από τον Βάρβαρο Στρατηγό όμως έχει λιγότερο HP.
  • Αυτά είναι τα σημεία του χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Bakra Bokjung Jayang< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Κακός Βάρβαρος Στρατηγός