Ιερό Ξίφος

< Metin2Wiki < Όπλα < Sura/Όπλα < Ιερό Ξίφος

Επίπεδο 80 - 90 Σπαθί

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Ιερό Ξίφος.jpg
Background.pngBackground.png
Ιερό Ξίφος.png

Χαρακτήρες: Sura
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

Άλλο:
ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

120.00016px-Yang.png

140.00016px-Yang.png

170.00016px-Yang.png

200.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ιερό Ξίφος+0
Από Επ.: 80
Αξία Επίθεσης 145-210
Αξία Μαγ. Επίθεσης 230-250
Ταχύτητα Επίθεσης +15%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 2%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 2%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ιερό Ξίφος+1
Από Επ.: 80
Αξία Επίθεσης 147-212
Αξία Μαγ. Επίθεσης 231-251
Ταχύτητα Επίθεσης +15%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 3%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 3%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ιερό Ξίφος+2
Από Επ.: 82
Αξία Επίθεσης 150-214
Αξία Μαγ. Επίθεσης 232-252
Ταχύτητα Επίθεσης +16%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 4%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 4%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ιερό Ξίφος+3
Από Επ.: 82
Αξία Επίθεσης 154-217
Αξία Μαγ. Επίθεσης 234-254
Ταχύτητα Επίθεσης +17%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 5%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 5%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ιερό Ξίφος+4
Από Επ.: 84
Αξία Επίθεσης 159-220
Αξία Μαγ. Επίθεσης 236-256
Ταχύτητα Επίθεσης +18%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 6%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 6%
[ Φοριέται ]
Sura

240.00016px-Yang.png

290.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου.png

340.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

410.00016px-Yang.png
2x Φύλλο.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

500.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ιερό Ξίφος+5
Από Επ.: 84
Αξία Επίθεσης 165-224
Αξία Μαγ. Επίθεσης 239-259
Ταχύτητα Επίθεσης +20%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 7%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 7%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ιερό Ξίφος+6
Από Επ.: 86
Αξία Επίθεσης 173-228
Αξία Μαγ. Επίθεσης 242-262
Ταχύτητα Επίθεσης +22%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 8%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 8%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ιερό Ξίφος+7
Από Επ.: 86
Αξία Επίθεσης 183-234
Αξία Μαγ. Επίθεσης 246-266
Ταχύτητα Επίθεσης +24%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 9%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 9%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ιερό Ξίφος+8
Από Επ.: 88
Αξία Επίθεσης 195-241
Αξία Μαγ. Επίθεσης 252-272
Ταχύτητα Επίθεσης +27%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 10%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 10%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ιερό Ξίφος+9
Από Επ.: 90
Αξία Επίθεσης 210-250
Αξία Μαγ. Επίθεσης 260-280
Ταχύτητα Επίθεσης +30%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 12%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 12%
[ Φοριέται ]
Sura

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Ιερό Ξίφος