Η έρευνα του βιολόγου 5

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Η έρευνα του βιολόγου 5 Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 70
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Αυτή η αποστολή εμφανίζεται αυτόματα.
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Χρειάζονται τουλάχιστον 25 Κλαδιά Zelkova. Θα τα παραδώσετε στον Βιολόγο Chaegirab. Εκείνος θα εξετάσει τα κλαδιά αλλά μπορεί και να τα σπάσει, με αποτέλεσμα θα θέλει ένα νέο. Μπορείτε να δίνετε ένα κλαδί κάθε 24 ώρες.
Άλλη πληροφορία
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Κλαδί Zelkova μπορείτε να το βρείτε μόνο όσο έχετε την συγκεκριμένη αποστολή. Όταν έχετε ένα κλαδί στον κατάλογό σας τότε δεν πρόκειται να σας ρίξει άλλο αν δεν το αφήσετε στην αποθήκη σας. Μπορείτε επίσης να βρείτε τα συγκεκριμένα κλαδιά και στο Κόκκινο Δάσος.