Η έρευνα του βιολόγου 4

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Η έρευνα του βιολόγου 4 Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 60
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Η αποστολή εμφανίζεται αυτόματα.
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Χρειάζονται τουλάχιστον 20 Βόλοι Πάγου (χωρίς "+"). Θα πρέπει να τους παραδώσετε στον Βιολόγο Chaegirab. Εκείνος θα εξετάσει τους βόλους μπορεί όμως και να τους καταστρέψει με αποτέλεσμα θα θέλει έναν νέο. Μπορείτε να δίνετε από ένα βόλο κάθε 24 ώρες.