Γενναίο Βιβλίο Κατοικιδ.

Γενναίο Βιβλίο Κατοικιδ.

Εικόνες
Γενναίο Βιβλίο Κατοικιδ..png
Background.png
Γενναίο Βιβλίο Κατοικιδ..png
Περιγραφή
Γενναίο Βιβλίο Κατοικιδ.
Λειτουργία

Απαιτείται για την εξέλιξη του κατοικίδιου σε Ηρωικό μετά το επίπεδο 81. Απαιτούνται αντικείμενα για την εξέλιξη, βλ. περιγραφή.

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png


  • Το κατοικίδιο πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 ημερών.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲