Το Σκοτεινό Έθνος ΙΙ

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Το Σκοτεινό Έθνος ΙΙ Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 60
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Ο Uriel θα σας στείλει στο Lungsam (Κανονικό Δάσος), ώστε να σκοτώσετε Διαβολικά Δέντρα για να αποκτήσετε ένα Παλιό έγγραφο. Μόλις το αποκτήσετε θα ενημερωθείτε από τον Uriel, ότι χρειάζονται 9 ακόμα αρχεία τα οποία πέφτουν επίσης από τα Διαβολικά Δέντρα. Μόλις τα αποκτήσετε όλα μπορείτε να επιστρέψετε στον Uriel ώστε να πάρετε την ανταμοιβή σας. Η αποστολή τελειώνει με μια επίσκεψη ακόμα στον Uriel.
Άλλη πληροφορία
Πρέπει να μιλήσετε και πάλι στον Uriel, καθώς αν δεν το κάνετε η αποστολή δεν τελειώνει με άλλο τρόπο.