Στολή Αιμοσελήνης

< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Ninja/Πανοπλίες < Στολή Αιμοσελήνης

Επίπεδο 105 - 115 ninja πανοπλία

Εικόνα
Πληροφορία
IG-Στολή Αιμοσελήνης.jpg
  1. ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Πρότυπο:Textitem3

Χαρακτήρες: ninja
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για Λίθους Πνεύματος

Άλλο:
    • Έχει ως bonus Μαγική Αντίσταση και Αντίσταση ενάντια στη Ζημιά Ικανότητας.
    • Τα bonus, το απαιτούμενο επίπεδο και η αρνητική ταχύτητα αλλάζουν με κάθε αναβάθμιση.
ΠηγήΒελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

7.50016px-Yang.png
1x Γκρίζα βαφή.png

15.00016px-Yang.png
1x Γκρίζα βαφή.png 1x Μίθριλ.png

25.00016px-Yang.png
2x Γκρίζα βαφή.png 1x Μίθριλ.png

40.00016px-Yang.png
2x Γκρίζα βαφή.png 2x Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Αιμοσελήνης+0
Από Επ.: 105
Άμυνα140
Ταχύτητα Κίνησης -15%
Μαγική Αντίσταση +6%
Αντίσταση Ικανότητας +1%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Αιμοσελήνης+1
Από Επ.: 106
Άμυνα 150
Ταχύτητα Κίνησης -15%
Μαγική Αντίσταση +8%
Αντίσταση Ικανότητας +1%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Αιμοσελήνης+2
Από Επ.: 107
Άμυνα 154
Ταχύτητα Κίνησης -15%
Μαγική Αντίσταση +10%
Αντίσταση Ικανότητας +1%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Αιμοσελήνης+3
Από Επ.: 108
Άμυνα 160
Ταχύτητα Κίνησης -12%
Μαγική Αντίσταση +12%
Αντίσταση Ικανότητας +2%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Αιμοσελήνης+4
Από Επ.: 109
Άμυνα 170
Ταχύτητα Κίνησης -9%
Μαγική Αντίσταση +15%
Αντίσταση Ικανότητας +2%
[ Φοριέται ]
Νίντζα

65.00016px-Yang.png
3x Γκρίζα βαφή.png 2x Μίθριλ.png

90.00016px-Yang.png
3x Γκρίζα βαφή.png 3x Μίθριλ.png

120.00016px-Yang.png
1x Διοξείδιο Τιτανίου.png 4x Μίθριλ.png

150.00016px-Yang.png
1x Αχάτης.png 4x Μίθριλ.png

250.00016px-Yang.png
1x Σεληνόλιθος.png 4x Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Αιμοσελήνης+5
Από Επ.: 110
Άμυνα 184
Ταχύτητα Κίνησης -6%
Μαγική Αντίσταση +17%
Αντίσταση Ικανότητας +3%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Αιμοσελήνης+6
Από Επ.: 111
Άμυνα 204
Ταχύτητα Κίνησης -4%
Μαγική Αντίσταση +20%
Αντίσταση Ικανότητας +3%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Αιμοσελήνης+7
Από Επ.: 112
Άμυνα 234
Ταχύτητα Κίνησης -2%
Μαγική Αντίσταση +22%
Αντίσταση Ικανότητας +4%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Αιμοσελήνης+8
Από Επ.: 113
Άμυνα 276
Ταχύτητα Κίνησης -1%
Μαγική Αντίσταση +25%
Αντίσταση Ικανότητας +4%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Αιμοσελήνης+9
Από Επ.: 115
Άμυνα 340
Ταχύτητα Κίνησης -
Μαγική Αντίσταση +30%
Αντίσταση Ικανότητας +5%
[ Φοριέται ]
Νίντζα

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Στολή Αιμοσελήνης

Στολή Αιμοσελήνης