Στολή Αιμοσελήνης

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Στολή Αιμοσελήνης


Στολή Αιμοσελήνης

Στολή Αιμοσελήνης (εμφάνιση).jpg
Στολή Αιμοσελήνης.png

Πληροφορίες

Χαρακτήρας: Ninja
Επίπεδο: 105-115
Τιμή Αγοράς: Yang.png
Υποδοχές: 3 θέσεις για Λίθους Πνεύματος Πανοπλιών
Λοιπά:
Πηγές


NPC


Πληροφορίες Αναβάθμισης

Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Αιμοσελήνης+0

Από Επ.: 105
Άμυνα:140
Ταχύτητα:-15%
Μαγική Αντίσταση:6
Αντίσταση ενάντια στη Ζημιά Ικανότητας:1
[Φοριέται]
Ninja
7.500Yang.png
1 x Γκρίζα βαφή
Γκρίζα βαφή.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Αιμοσελήνης+1

Από Επ.: 106
Άμυνα:150
Ταχύτητα:-15%
Μαγική Αντίσταση:8
Αντίσταση ενάντια στη Ζημιά Ικανότητας:1
[Φοριέται]
Ninja
15.000Yang.png
1 x Γκρίζα βαφή
Γκρίζα βαφή.png
1 x Μίθριλ
Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Αιμοσελήνης+2

Από Επ.: 107
Άμυνα:154
Ταχύτητα:-15%
Μαγική Αντίσταση:10
Αντίσταση ενάντια στη Ζημιά Ικανότητας:1
[Φοριέται]
Ninja
25.000Yang.png
2 x Γκρίζα βαφή
Γκρίζα βαφή.png
1 x Μίθριλ
Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Αιμοσελήνης+3

Από Επ.: 108
Άμυνα:160
Ταχύτητα:-12%
Μαγική Αντίσταση:12
Αντίσταση ενάντια στη Ζημιά Ικανότητας:2
[Φοριέται]
Ninja
40.000Yang.png
2 x Γκρίζα βαφή
Γκρίζα βαφή.png
2 x Μίθριλ
Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Αιμοσελήνης+4

Από Επ.: 109
Άμυνα:170
Ταχύτητα:-9%
Μαγική Αντίσταση:15
Αντίσταση ενάντια στη Ζημιά Ικανότητας:2
[Φοριέται]
Ninja
65.000Yang.png
3 x Γκρίζα βαφή
Γκρίζα βαφή.png
2 x Μίθριλ
Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Αιμοσελήνης+5

Από Επ.: 110
Άμυνα:184
Ταχύτητα:-6%
Μαγική Αντίσταση:17
Αντίσταση ενάντια στη Ζημιά Ικανότητας:3
[Φοριέται]
Ninja
90.000Yang.png
3 x Γκρίζα βαφή
Γκρίζα βαφή.png
3 x Μίθριλ
Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Αιμοσελήνης+6

Από Επ.: 111
Άμυνα:204
Ταχύτητα:-4%
Μαγική Αντίσταση:20
Αντίσταση ενάντια στη Ζημιά Ικανότητας:3
[Φοριέται]
Ninja
120.000Yang.png
1 x Διοξείδιο Τιτανίου
Διοξείδιο Τιτανίου.png
4 x Μίθριλ
Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Αιμοσελήνης+7

Από Επ.: 112
Άμυνα:234
Ταχύτητα:-2%
Μαγική Αντίσταση:22
Αντίσταση ενάντια στη Ζημιά Ικανότητας:4
[Φοριέται]
Ninja
150.000Yang.png
1 x Αχάτης
Αχάτης.png
4 x Μίθριλ
Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Αιμοσελήνης+8

Από Επ.: 113
Άμυνα:276
Ταχύτητα:-1%
Μαγική Αντίσταση:25
Αντίσταση ενάντια στη Ζημιά Ικανότητας:4
[Φοριέται]
Ninja
250.000Yang.png
1 x Σεληνόλιθος
Σεληνόλιθος.png
4 x Μίθριλ
Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Στολή Αιμοσελήνης+9

Από Επ.: 115
Άμυνα:340
Ταχύτητα:0%
Μαγική Αντίσταση:30
Αντίσταση ενάντια στη Ζημιά Ικανότητας:5
[Φοριέται]
Ninja

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Στολή Αιμοσελήνης