Σπάσιμο Ξορκιού

Το μπόνους Σπάσιμο Ξορκιού βρίσκεται μόνο στον Λίθο Σπασίμ. Ξορκιού.


Υποθέτοντας ότι ο χαρακτήρας σας έχει ένα 25% του μπόνους Σπάσιμο Ξορκιού, και ο αντίπαλος ένα 40% του μπόνους Μαγική Αντίσταση, χάρη σε αυτό η μαγική ζημιά στον αντίπαλο θα μειωθεί μόνο κατά 15%, σύμφωνα με τον τύπο:

(% Μαγική Αντίσταση του αντιπάλου) - (% Σπάσιμο Ξορκιού του χαρακτήρα σας) = Μαγεία Αποτελεσματική στην Αντίσταση του αντιπάλου


Η μέγιστη τιμή του μπόνους Σπάσιμο Ξορκιού είναι +50%.
Ωστόσο αυτή η τιμή είναι το μισό αν ο χαρακτήρας είναι της κλάσης Sura

Τα αντικείμενα που υποστηρίζουν το Μπόνους:

Δεν μπορεί να βρεθεί μέσω του Μαγέματος Αντικειμένου, καθώς είναι ένα βασικό μπόνους από συγκεκριμένο αντικείμενο.

Αντικείμενα που έχουν το Μπόνους ως βασικό

Ο Λίθος Σπασίμ. Ξορκιού έχει τα ακόλουθα ποσοστά:

+ Μπόνους
+0 5%
+1 8%
+2 12%
+3 17%
+4 25%