Λίθος Σπασίμ. Ξορκιού

Λίθος Σπασίμ. Ξορκιού

Εικόνες
Λίθος Σπασίμ. Ξορκιού.png
Background.pngBackground.png
Λίθος Σπασίμ. Ξορκιού.png
Περιγραφή
Λίθος Σπασίμ. Ξορκιού
Λειτουργία

Η επιτυχής εισαγωγή σε ένα όπλο(κόκ.) ή μία πανοπλία (άσπρος) προσφέρει:

  • Στο +0 Σπάσιμο Ξορκιού +5%
  • Στο +1 Σπάσιμο Ξορκιού +8%
  • Στο +2 Σπάσιμο Ξορκιού +12%
  • Στο +3 Σπάσιμο Ξορκιού +17%
  • Στο +4 Σπάσιμο Ξορκιού +25%
Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Όχι.pngNo


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον λίθο και να τον βάλετε σε μια άδεια υποδοχή του όπλου ή της πανοπλίας σας.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲