Σπάσε Metin Του Μαύρου

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Σπάσε Metin Του Μαύρου Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png
Βιβλίο Αποστολών
Αποστολή
Πιθανές Αμοιβές Αποστολής

Κατέστρεψε :

Περιοχή Αποστολής
Κείμενο Αποστολής
Πρόσφατα, λίθοι με διαβολικό chi έπεσαν κοντά στην πόλη. Έρευνες έδειξαν ότι το chi σε αυτές τις λίθους τρελαίνει τα ζώα. Σπάσε αυτούς τους λίθους. Σε εκλιπαρώ. Σίγουρα θα ανταμειφθείς.