Σπάσε το Metin της Πάλης

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Σπάσε το Metin της Πάλης Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png
Βιβλίο Αποστολών
Αποστολή
Πιθανές Αμοιβές Αποστολής

Κατέστρεψε :

Περιοχή Αποστολής
Κείμενο Αποστολής
Πρόσφατα, λίθοι με διαβολικό chi έπεσαν στην πόλη. Οι έρευνες δείχνουν ότι το chi σε αυτές τις λίθους τρελαίνει τα ζώα. Σπάσε αυτές τις πέτρες. Σε εκλιπαρώ. Θα ανταμειφθείς σίγουρα.