Πιθανότητα απόκρουσης φυσικών επιθέσεων

Πως φαίνεται η επίθεση

Το μπόνους Πιθανότητα απόκρουσης φυσικών επιθέσεων προσφέρει τη δυνατότητα αποφύγης της επίθεσης του εχθρού (με εξαίρεση τις ικανότητες).

Το μπόνους είναι βασικό στα Παπούτσια Φοίνικα, Παπούτσια Κιλίν και Κράνη του επιπέδου 60.

Το υψηλότερο δυνατό ποσοστό Πιθανότητας απόκρουσης φυσικών επιθέσεων είναι 54%.

Αντικείμενα που υποστηρίζουν το μπόνους

Επίπεδο Μπόνους

Ποσοστά Πιθανότητας απόκρουσης φυσικών επιθέσεων
2%
4%
6%
10%
15%

Μπόνους για Παπούτσια Φοίνικα και Κράνη επιπέδου 60

+ Ποσοστά Πιθανότητας απόκρουσης φυσικών επιθέσεων
+0 1%
+1 2%
+2 3%
+3 4%
+4 5%
+5 6%
+6 7%
+7 8%
+8 9%
+9 10%

Μπόνους Παπούτσια Κιλίν

+ Ποσοστά Πιθανότητας απόκρουσης φυσικών επιθέσεων
+0 11%
+1 12%
+2 13%
+3 14%
+4 15%
+5 16%
+6 17%
+7 18%
+8 19%
+9 20%