Ξύλινο Βραχιόλι

< Metin2Wiki < Βραχιόλια < Ξύλινο Βραχιόλι
Ξύλινο Βραχιόλι
Εικόνες
Πληροφορίες
Ξύλινο Βραχιόλι.png
Background.png
Ξύλινο Βραχιόλι.png
Επίπεδο
1
Ορυκτό
Background.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: 500 yang

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Απολιθωμένο Ξύλο.png Απολιθωμένο Ξύλο για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινο Βραχιόλι+0
Από Επίπεδο: 1
Ταχύτητα Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 10
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 1
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 1
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 2


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινο Βραχιόλι+1
Από Επίπεδο: 1
Ταχύτητα Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 15
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 1
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 2
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 3


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινο Βραχιόλι+2
Από Επίπεδο: 1
Ταχύτητα Επίθεσης 2%
Μεγ. Αντοχή 25
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 2
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 3
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 5


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινο Βραχιόλι+3
Από Επίπεδο: 1
Ταχύτητα Επίθεσης 2%
Μεγ. Αντοχή 40
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 4
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 4
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 8


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινο Βραχιόλι+4
Από Επίπεδο: 1
Ταχύτητα Επίθεσης 3%
Μεγ. Αντοχή 60
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 6
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 6
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 12


10.00016px-Yang.png

20.00016px-Yang.png

30.00016px-Yang.png
1x Δέρμα Ποδιού Αρκούδας.png

45.00016px-Yang.png
1x Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών+.png

75.00016px-Yang.png
2x Κρέμα Προσώπου.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινο Βραχιόλι+5
Από Επίπεδο: 1
Ταχύτητα Επίθεσης 3%
Μεγ. Αντοχή 90
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 9
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 9
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 18


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινο Βραχιόλι+6
Από Επίπεδο: 1
Ταχύτητα Επίθεσης 4%
Μεγ. Αντοχή 140
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 14
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 14
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 28


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινο Βραχιόλι+7
Από Επίπεδο: 1
Ταχύτητα Επίθεσης 4%
Μεγ. Αντοχή 210
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 21
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 21
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 42


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινο Βραχιόλι+8
Από Επίπεδο: 1
Ταχύτητα Επίθεσης 5%
Μεγ. Αντοχή 280
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 33
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 33
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 66


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινο Βραχιόλι+9
Από Επίπεδο: 1
Ταχύτητα Επίθεσης 5%
Μεγ. Αντοχή 350
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 50
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 50
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. Αντοχή 100


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Βραχιόλια < Ξύλινο Βραχιόλι