Λίθος της Βιασύνης

Λίθος της Βιασύνης

Εικόνες
Λίθος της Βιασύνης.png
Background.png
Λίθος της Βιασύνης.png
Περιγραφή
Λίθος της Βιασύνης
Λειτουργία

Η επιτυχής εισαγωγή σε μία πανοπλία προσφέρει:

  • Στο +0 Ταχύτητα Κίνησης +5%
  • Στο +1 Ταχύτητα Κίνησης +10%
  • Στο +2 Ταχύτητα Κίνησης +15%
  • Στο +3 Ταχύτητα Κίνησης +20%
  • Στο +4 Ταχύτητα Κίνησης +30%
Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Όχι.pngNo


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον λίθο και να τον βάλετε σε μια άδεια υποδοχή της πανοπλίας σας.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲