Λίθος της Απόκρουσης

Λίθος της Απόκρουσης

Εικόνες
Λίθος της Απόκρουσης.png
Background.png
Λίθος της Απόκρουσης.png
Περιγραφή
Λίθος της Απόκρουσης
Λειτουργία

Η επιτυχής εισαγωγή σε μία πανοπλία προσφέρει:

  • Στο +0 Πιθανότητα απόκρουσης επίθεσης σώμα με σώμα 1%
  • Στο +1 Πιθανότητα απόκρουσης επίθεσης σώμα με σώμα 2%
  • Στο +2 Πιθανότητα απόκρουσης επίθεσης σώμα με σώμα 3%
  • Στο +3 Πιθανότητα απόκρουσης επίθεσης σώμα με σώμα 5%
  • Στο +4 Πιθανότητα απόκρουσης επίθεσης σώμα με σώμα 8%
Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Όχι.pngNo


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον λίθο και να τον βάλετε σε μια άδεια υποδοχή της πανοπλίας σας.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲