Λίθος της Άμυνας

Λίθος της Άμυνας

Εικόνες
Λίθος της Άμυνας.png
Background.png
Λίθος της Άμυνας.png
Περιγραφή
Λίθος της Άμυνας
Λειτουργία

Η επιτυχής εισαγωγή σε μία πανοπλία προσφέρει:

  • Στο +0 Άμυνα +2
  • Στο +1 Άμυνα +4
  • Στο +2 Άμυνα +6
  • Στο +3 Άμυνα +10
  • Στο +4 Άμυνα +15
Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Όχι.pngNo


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον λίθο και να τον βάλετε σε μια άδεια υποδοχή της πανοπλίας σας.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲