Κόσμημα (Αντικείμενο Αποστολής)

< Metin2Wiki < Κατηγορίες Αντικειμένων / Λίστα από αντικείμενα < Κόσμημα (Αντικείμενο Αποστολής)

Κόσμημα (Αντικείμενο Αποστολής)

Εικόνες
Κόσμημα (Αντικείμενο Αποστολής).png
Background.png
Κόσμημα (Αντικείμενο Αποστολής).png
Περιγραφή
Κόσμημα (Αντικείμενο Αποστολής)
Λειτουργία

Αντικείμενο Αποστολής

Αποστολές
Πηγή


Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Όχι.pngNo


Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες γι αυτό το αντικείμενο.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲