Θώρακας Φαλαινοκοκάλου

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Θώρακας Φαλαινοκοκάλου


Θώρακας Φαλαινοκοκάλου

Θώρακας Φαλαινοκοκάλου (εμφάνιση).jpg
Θώρακας Φαλαινοκοκάλου.png

Πληροφορίες

Χαρακτήρας: Πολεμιστής
Επίπεδο: 105-115
Τιμή Αγοράς: Yang.png
Υποδοχές: 3 θέσεις για Λίθους Πνεύματος Πανοπλιών
Λοιπά:
ΠηγέςΠληροφορίες Αναβάθμισης

Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Φαλαινοκοκάλου+0

Από Επ.: 105
Άμυνα:140
Ταχύτητα:-15%
Δυνατό ενάντια σε Τέρατα:2
πιθανότητα ανάκτησης HP:1
[Φοριέται]
Πολεμιστής
7.500Yang.png
1 x Γκρίζα βαφή
Γκρίζα βαφή.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Φαλαινοκοκάλου+1

Από Επ.: 106
Άμυνα:150
Ταχύτητα:-15%
Δυνατό ενάντια σε Τέρατα:2
πιθανότητα ανάκτησης HP:2
[Φοριέται]
Πολεμιστής
15.000Yang.png
1 x Γκρίζα βαφή
Γκρίζα βαφή.png
1 x Μίθριλ
Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Φαλαινοκοκάλου+2

Από Επ.: 107
Άμυνα:154
Ταχύτητα:-15%
Δυνατό ενάντια σε Τέρατα:3
πιθανότητα ανάκτησης HP:3
[Φοριέται]
Πολεμιστής
25.000Yang.png
2 x Γκρίζα βαφή
Γκρίζα βαφή.png
1 x Μίθριλ
Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Φαλαινοκοκάλου+3

Από Επ.: 108
Άμυνα:160
Ταχύτητα:-12%
Δυνατό ενάντια σε Τέρατα:3
πιθανότητα ανάκτησης HP:4
[Φοριέται]
Πολεμιστής
40.000Yang.png
2 x Γκρίζα βαφή
Γκρίζα βαφή.png
2 x Μίθριλ
Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Φαλαινοκοκάλου+4

Από Επ.: 109
Άμυνα:170
Ταχύτητα:-9%
Δυνατό ενάντια σε Τέρατα:5
πιθανότητα ανάκτησης HP:5
[Φοριέται]
Πολεμιστής
65.000Yang.png
3 x Γκρίζα βαφή
Γκρίζα βαφή.png
2 x Μίθριλ
Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Φαλαινοκοκάλου+5

Από Επ.: 110
Άμυνα:184
Ταχύτητα:-6%
Δυνατό ενάντια σε Τέρατα:6
πιθανότητα ανάκτησης HP:6
[Φοριέται]
Πολεμιστής
90.000Yang.png
3 x Γκρίζα βαφή
Γκρίζα βαφή.png
3 x Μίθριλ
Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Φαλαινοκοκάλου+6

Από Επ.: 111
Άμυνα:204
Ταχύτητα:-4%
Δυνατό ενάντια σε Τέρατα:7
πιθανότητα ανάκτησης HP:7
[Φοριέται]
Πολεμιστής
120.000Yang.png
1 x Διοξείδιο Τιτανίου
Διοξείδιο Τιτανίου.png
4 x Μίθριλ
Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Φαλαινοκοκάλου+7

Από Επ.: 112
Άμυνα:234
Ταχύτητα:-2%
Δυνατό ενάντια σε Τέρατα:8
πιθανότητα ανάκτησης HP:8
[Φοριέται]
Πολεμιστής
150.000Yang.png
1 x Αχάτης
Αχάτης.png
4 x Μίθριλ
Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Φαλαινοκοκάλου+8

Από Επ.: 113
Άμυνα:276
Ταχύτητα:-1%
Δυνατό ενάντια σε Τέρατα:9
πιθανότητα ανάκτησης HP:9
[Φοριέται]
Πολεμιστής
250.000Yang.png
1 x Σεληνόλιθος
Σεληνόλιθος.png
4 x Μίθριλ
Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Φαλαινοκοκάλου+9

Από Επ.: 115
Άμυνα:340
Ταχύτητα:0%
Δυνατό ενάντια σε Τέρατα:10
πιθανότητα ανάκτησης HP:10
[Φοριέται]
Πολεμιστής

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Θώρακας Φαλαινοκοκάλου