Θώρακας Διαβολόνυχων

< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Πολεμιστές/Πανοπλίες < Θώρακας Διαβολόνυχων

Επίπεδο 105 - 115 πολεμιστής πανοπλία

Εικόνα
Πληροφορία
IG-Θώρακας Διαβολόνυχων.jpg
Background.pngBackground.png
Θώρακας Διαβολόνυχων.png

Χαρακτήρες: Πολεμιστής
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για Λίθους Πνεύματος

Άλλο:
    • Έχει ως bonus Δυνατό ενάντια σε Τέρατα και Αναπλήρωση HP.
    • Τα bonus, το απαιτούμενο επίπεδο και η αρνητική ταχύτητα αλλάζουν με κάθε αναβάθμιση.
ΠηγήΒελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

7.50016px-Yang.png
1x Γκρίζα βαφή.png

15.00016px-Yang.png
1x Γκρίζα βαφή.png 1x Μίθριλ.png

25.00016px-Yang.png
2x Γκρίζα βαφή.png 1x Μίθριλ.png

40.00016px-Yang.png
2x Γκρίζα βαφή.png 2x Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Διαβολόνυχων+0
Από Επ.: 105
Άμυνα140
Ταχύτητα Κίνησης -15%
Δυνατό σε Τέρατα +2%
Αναπλήρωση HP +1%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Διαβολόνυχων+1
Από Επ.: 106
Άμυνα 150
Ταχύτητα Κίνησης -15%
Δυνατό σε Τέρατα +2%
Αναπλήρωση HP +2%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Διαβολόνυχων+2
Από Επ.: 107
Άμυνα 154
Ταχύτητα Κίνησης -15%
Δυνατό σε Τέρατα +3%
Αναπλήρωση HP +3%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Διαβολόνυχων+3
Από Επ.: 108
Άμυνα 160
Ταχύτητα Κίνησης -12%
Δυνατό σε Τέρατα +3%
Αναπλήρωση HP +4%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Διαβολόνυχων+4
Από Επ.: 109
Άμυνα 170
Ταχύτητα Κίνησης -9%
Δυνατό σε Τέρατα +5%
Αναπλήρωση HP +5%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής

65.00016px-Yang.png
3x Γκρίζα βαφή.png 2x Μίθριλ.png

90.00016px-Yang.png
3x Γκρίζα βαφή.png 3x Μίθριλ.png

120.00016px-Yang.png
1x Διοξείδιο Τιτανίου.png 4x Μίθριλ.png

150.00016px-Yang.png
1x Αχάτης.png 4x Μίθριλ.png

250.00016px-Yang.png
1x Σεληνόλιθος.png 4x Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Διαβολόνυχων+5
Από Επ.: 110
Άμυνα 184
Ταχύτητα Κίνησης -6%
Δυνατό σε Τέρατα +6%
Αναπλήρωση HP +6%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Διαβολόνυχων+6
Από Επ.: 111
Άμυνα 204
Ταχύτητα Κίνησης -4%
Δυνατό σε Τέρατα +7%
Αναπλήρωση HP +7%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Διαβολόνυχων+7
Από Επ.: 112
Άμυνα 234
Ταχύτητα Κίνησης -2%
Δυνατό σε Τέρατα +8%
Αναπλήρωση HP +8%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Διαβολόνυχων+8
Από Επ.: 113
Άμυνα 276
Ταχύτητα Κίνησης -1%
Δυνατό σε Τέρατα +9%
Αναπλήρωση HP +9%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Διαβολόνυχων+9
Από Επ.: 115
Άμυνα 340
Ταχύτητα Κίνησης -
Δυνατό σε Τέρατα +10%
Αναπλήρωση HP +10%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Θώρακας Διαβολόνυχων