Η πληγή των Σκορπιών

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Η πληγή των Σκορπιών Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png
Βιβλίο Αποστολών
Αποστολή
Πιθανές Αμοιβές Αποστολής
Περιοχή Αποστολής
Κείμενο Αποστολής
Αυτοί οι σκορπιοί βασανίζουν ταξιδιώτες και γυρολόγους. Αυτό είναι κακό για την οικονομία του Βασιλείου μας. Σε παρακαλώ, κάνε κάτι για να σταματήσουμε την καταστροφή.