Δυνατό ενάντια σε Μυστικιστές

Το μπόνους Δυνατό ενάντια σε Μυστικιστές αυξάνει τη βλάβη (φυσική και ικανοτήτων) που προκαλεί ο παίκτης στους Μυστικιστές, δηλαδή, εκείνα τα Τέρατα που βρίσκονται στην Κοιλάδα του Seungryong και στο Ναό Hwang (ή εκείνων που αναγεννήθηκαν από μια Metin). Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι λειτουργεί εις βάρος των Βατράχων.

Το πιο εφικτό δυνατό ενάντια σε Μυστικιστές είναι 100%.

Για τον υπολογισμό της ζημιάς το μπόνους αυτό δρα ως μπόνους τύπου Ι.

Αντικείμενα που υποστηρίζουν το μπόνους αυτό είναι:


Επίπεδα μπόνους

Δυνατά Ποσοστά Δυνατό ενάντια σε Μυστικιστές
2%
4%
6%
10%
20%