Διοργανώτρια Γάμων

< Metin2Wiki < NPC-Προεπισκόπηση < Διοργανώτρια Γάμων
Διοργανώτρια Γάμων
Εικόνα
Περιοχή

Διοργανώτρια Γάμων.png

Λειτουργεί ως
    • Κλείνει την τελετή του γάμου μεταξύ των συζύγων.
Αποστολές
Πρόσθετες Πληροφορίες
Δεν χρειάζεται για καμία αποστολή
Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες διαθέσιμες


< Metin2Wiki < NPC-Προεπισκόπηση < Διοργανώτρια Γάμων