Αποκωδικοποιήθηκε η επιστολή Μαντικόρ.

< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Αποκωδικοποιήθηκε η επιστολή Μαντικόρ.
Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Αποκωδικοποιήθηκε η επιστολή Μαντικόρ. Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 91
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Πήγαινε στον Yon-I-Walker. Θα σου ζητήσει να σκοτώσεις τον Βασιλιά Κάβουρα και τον Στρατηγό Αστακό μέχρι να πάρεις 3 Σκόνες Κάραπαξ. Επέστρεψε στον Yon-I-Walker για την παράδοση της σκόνης και την ολοκλήρωση της αποστολής σου.
Άλλη πληροφορία
Ο Yon-I-Walker δέχεται Σκόνη Κάραπαξ κάθε 24 ώρες. Η παράδοση μπορεί να αποτύχει.


< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Αποκωδικοποιήθηκε η επιστολή Μαντικόρ.