Αποκωδικοποίηση

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Αποκωδικοποίηση Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 91
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Πήγαινε στον Yon-I-Walker. Θα χρειαστεί να σκοτώσεις Οστρακόδερμα μέχρι να συλλέξεις 10 Έγγραφα Κάραπαξ τα οποία και χρειάζεται. Επέστρεψε στον Yon-I-Walker αφού τα συλλέξεις για την ολοκλήρωση της αποστολής σου.
Άλλη πληροφορία
Η παράδοση μπορεί και να αποτύχει.