Αποδυνάμωσε τους Γίγαντες

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Αποδυνάμωσε τους Γίγαντες Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 94
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Πήγαινε στον Ναύαρχο Angmur. Θα χρειαστεί 9 Τότεμ των Γιγάντων τα όποια πρέπει εσύ να του φέρεις. Για να τα βρεις σκότωσε τον Βασιλιά Γουόμπα όσες φορές χρειαστεί. Όταν τα βρεις επέστρεψε στον Ναύαρχο ώστε να λάβεις την ανταμοιβή σου.