Ανησυχώ για τους χωρικούς

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Ανησυχώ για τους χωρικούς Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png
Βιβλίο Αποστολών
Αποστολή
Πιθανές Αμοιβές Αποστολής

Σκότωσε :

Περιοχή Αποστολής
Κείμενο Αποστολής
Τις τελευταίες εβδομάδες, η ανησυχία στα χωριά κοντά στην πόλη μεγάλωσε. Αγριόχοιροι που ως τώρα έκαναν επίθεση το πολύ σε μικρά ζώα στα βουνά, έγιναν πολύ επιθετικοί. Έρχονται στα λιβάδια και επιτίθενται σε χωρικούς. Μπορείς να διώξεις μακριά τους Αγριόχοιρους;