Έξυπνος Άνδρας Σκορπιός

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Έξυπνος Άνδρας Σκορπιός
Έξυπνος Άνδρας Σκορπιός
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Έξυπνος Άνδρας Σκορπιός.png

Επίπεδο
54
Στάδιο
3
EXP
2.000
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Δεν υπάρχει επιθετικό bonus


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Μη διαθέσιμη
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

Δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Έξυπνος Άνδρας Σκορπιός