Άμυνα στην καθυστέρηση

Το μπόνους Αμυνα στην καθυστέρηση, παρέχει μια μεγάλη πιθανότητα να μην προκληθεί Αργοπορία από ικανότητες ή Τέρατα.


Δεν παρέχει πλήρη προστασία από την Αργοπορία

Αντικείμενα που υποστηρίζουν το μπόνους αυτό είναι: