Άμυνα Βεντάλιας

Το Μπόνους Άμυνα Βεντάλιας μειώνει όλες τις ζημιές που υπέστει ο χαρακτήρας από Βεντάλιες. Αυτό περιλαμβάνει μόνο επιθέσεις σώμα με σώμα.

Τα αντικείμενα που υποστηρίζουν τo μπόνους Άμυνα Βεντάλιας είναι:

Επίπεδα Μπόνους

Δυνατά Ποσοστά Άμυνας Βεντάλιας
2%
4%
6%
10%
15%