Στα Βουνά Κεραυνού

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Στα Βουνά Κεραυνού Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 94
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Λύση
Πήγαινε στον Ναύαρχο Angmur. Χρειάζεται Μαύρο πέτρωμα και Χαρτάκι το όποιο πρέπει να συλλέξεις σκοτώνοντας Μονόφθαλμους μπράβους, Στρατιώτες Κύκλωπες, Μάγους Κύκλωπες, Δήμιους Κύκλωπες, Στρατηγούς Κανένα, Πολύφημος και Άργης. Αφού το βρεις γύρνα πίσω στον Ναύαρχο για να λάβεις την ανταμοιβή σου.