Νύχι Αστραπής

Όλες οι τιμές αφορούν παίχτη στο επίπεδο 105 χωρίς εξοπλισμό με στατιστικά – VIT: 90; INT: 90; STR: 13; DEX: 90!
Πληροφορίες και τιμές
Επίπεδο: Νύχι Αστραπής.png
1:
Νύχι Αστραπής-M.png
Master 1:
Νύχι Αστραπής-G.png
Grand Master 1:
Νύχι Αστραπής-P.png
Perfect Master:
Δύναμη Επίθεσης Μαγείας 602-642 845-1245 1018-1673 1251-2250
Χρόνος Φόρτωσης 10 10 10 10
Απαιτούμενοι Πόντοι Μαγείας(SP) 49 130 187 265
Η ικανότητα ενισχύεται από:

INT (++), DEX (+)

In-Game Περιγραφή:

Μακρινή Επίθεση
Ικανότητα Αστραπής
Αλυσιδωτό χτύπημα

Ονόματα Ικανότητας:

Κανονικό: Νύχι Αστραπής
Master: Γροθιά Αστραπής
Grand Master: Γροθιά Κεραυνού
Perfect Master: Νύχι Αστραπής

Κλάση Χαρακτήρα:

Σαμάνοι

Τύπος Ικανότητας:

Μαγική Επίθεση

Επίδραση:

Η γροθιά σου είναι μία αστραπή.

links
Νύχι Αστραπής πρακτικά:

Απροσδιόριστο

Νύχι Αστραπής σε δράση:

Νύχι Αστραπής-Επίπεδα.jpg