Μαργαριταρ. Βραχιόλι

< Metin2Wiki < Βραχιόλια < Μαργαριταρ. Βραχιόλι
Μαργαριταρ. Βραχιόλι
Εικόνες
Πληροφορίες
Μαργαριταρ. Βραχιόλι.png
Background.png
Μαργαριταρ. Βραχιόλι.png
Επίπεδο
38
Ορυκτό
Background.png
Μαργαριτάρι.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Μαργαριτάρι.png Μαργαριτάρι για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.00016px-Yang.png

4.00016px-Yang.png

8.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαργαριταρ. Βραχιόλι+0
Από Επίπεδο: 38
Ταχύτητα Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +15
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +1
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +2
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +3


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαργαριταρ. Βραχιόλι+1
Από Επίπεδο: 38
Ταχύτητα Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +20
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +2
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +2
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +4


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαργαριταρ. Βραχιόλι+2
Από Επίπεδο: 38
Ταχύτητα Επίθεσης 2%
Μεγ. SP +30
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +3
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +3
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +6


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαργαριταρ. Βραχιόλι+3
Από Επίπεδο: 38
Ταχύτητα Επίθεσης 2%
Μεγ. SP +50
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +5
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +5
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +10


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαργαριταρ. Βραχιόλι+4
Από Επίπεδο: 38
Ταχύτητα Επίθεσης 3%
Μεγ. SP +75
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +7
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +8
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +15


13.00016px-Yang.png
2x Σκουριασμένη Λεπίδα.png

20.00016px-Yang.png
2x Shiriken+.png

40.00016px-Yang.png
2x Ιστός Αράχνης.png 2x Ψαροκόκκαλο.png

90.00016px-Yang.png
2x Σάκος Δηλητηρίου Αράχνης.png 2x Όστρακο.png

120.00016px-Yang.png
2x Δέρμα Φιδιού.png 2x Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαργαριταρ. Βραχιόλι+5
Από Επίπεδο: 38
Ταχύτητα Επίθεσης 3%
Μεγ. SP +105
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +10
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +11
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +21


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαργαριταρ. Βραχιόλι+6
Από Επίπεδο: 38
Ταχύτητα Επίθεσης 4%
Μεγ. SP +165
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +16
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +17
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +33


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαργαριταρ. Βραχιόλι+7
Από Επίπεδο: 38
Ταχύτητα Επίθεσης 5%
Μεγ. SP +240
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +24
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +24
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +48


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαργαριταρ. Βραχιόλι+8
Από Επίπεδο: 38
Ταχύτητα Επίθεσης 6%
Μεγ. SP +350
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +35
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +35
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +70


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαργαριταρ. Βραχιόλι+9
Από Επίπεδο: 38
Ταχύτητα Επίθεσης 7%
Μεγ. SP +500
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +50
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +50
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +100


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Βραχιόλια < Μαργαριταρ. Βραχιόλι