Κομμάτι Πάγου (Αντικείμενο Αποστολής)

< Metin2Wiki < Κατηγορίες Αντικειμένων / Λίστα από αντικείμενα < Κομμάτι Πάγου (Αντικείμενο Αποστολής)

Κομμάτι Πάγου (Αντικείμενο Αποστολής)

Εικόνες
Κομμάτι Πάγου (Αντικείμενο Αποστολής).png
Background.png
Κομμάτι Πάγου (Αντικείμενο Αποστολής).png
Περιγραφή
Κομμάτι Πάγου (Αντικείμενο Αποστολής)
Λειτουργία
Αποστολές
Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo


  • Κάθε ρίξιμο αποτελείται από 2 κομμάτια

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲