Ιστορικό αναθεωρήσεων της σελίδας «Ζημιά»

Επιλογή διαφορών: Μαρκάρετε τα κουτάκια επιλογής των εκδόσεων που θέλετε να συγκρίνετε και πατήστε το enter ή το κουμπί στο κάτω μέρος.
Υπόμνημα: (τρέχουσα) = διαφορά από την τελευταία έκδοση, (προηγούμενη) = διαφορά από την προηγούμενη έκδοση, μ = μικροαλλαγή.

  • (τρέχουσα | προηγούμενη) 15:01, 2 Ιανουαρίου 2016Lunette (Συζήτηση | συνεισφορές). . (2.020 bytes) (+2.020). . (Νέα σελίδα με 'Ο όρος '''Ζημιά''' ενός παίχτη(ή τέρας) (γνωστό και ως '''DMG''' ή '''Damage''') χρησιμοποιείται για να προ...') [ελέγχθηκε αυτόματα]