Επιστολή του Lee Chung (αποστολή)

< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Επιστολή του Lee Chung (αποστολή)
Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Επιστολή του Lee Chung (αποστολή) Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 90
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Λύση
Πήγαινε στον Ναύαρχο Angmur. Θα σου ζητήσει να συλλέξεις την Επιστολή του Lee Chung σκοτώνοντας Πολεμιστές Γκνολλ, Τοξότες Γκνολλ, Υπερασπιστές Γκνολλ, Μάγους Γκνολλ, Στρατηγούς Γκνολλ, Λόρδους Γκνολλ ή Ανώτατους φρουρούς Γκνολλ. Αφού τη βρεις επέστρεψε στον Ναύαρχο Angmur για την ολοκλήρωση της αποστολής σου.< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Επιστολή του Lee Chung (αποστολή)