Χρυσό Περιδέραιο

< Metin2Wiki < Περιδέραια < Χρυσό Περιδέραιο
Χρυσό Περιδέραιο
Εικόνες
Πληροφορίες
Χρυσό Περιδέραιο.png
Background.png
Χρυσό Περιδέραιο.png
Επίπεδο
22
Ορυκτό
Background.png
Χρυσός.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Χρυσός.png Χρυσός για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσό Περιδέραιο+0
Από Επίπεδο: 22
Ταχ. Μαγείας 2%
Αντίσταση Βέλους 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Βέλους 1%
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Βέλους 1%
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Βέλους 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσό Περιδέραιο+1
Από Επίπεδο: 22
Ταχ. Μαγείας 4%
Αντίσταση Βέλους 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Βέλους 1%
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Βέλους 1%
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Βέλους 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσό Περιδέραιο+2
Από Επίπεδο: 22
Ταχ. Μαγείας 6%
Αντίσταση Βέλους 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Βέλους 1%
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Βέλους 1%
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Βέλους 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσό Περιδέραιο+3
Από Επίπεδο: 22
Ταχ. Μαγείας 8%
Αντίσταση Βέλους 4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Βέλους 1%
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Βέλους 1%
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Βέλους 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσό Περιδέραιο+4
Από Επίπεδο: 22
Ταχ. Μαγείας 10%
Αντίσταση Βέλους 5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Βέλους 1%
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Βέλους 1%
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αντ. Βέλους 1%


10.00016px-Yang.png

20.00016px-Yang.png

30.00016px-Yang.png
2x Γούνα Λύκου+.png

45.00016px-Yang.png
2x Κόκκινη Κορδέλα Μαλλιών.png

75.00016px-Yang.png
2x Διακοσμητικό Τσιμπιδάκι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσό Περιδέραιο+5
Από Επίπεδο: 22
Ταχ. Μαγείας 12%
Αντίσταση Βέλους 6%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Βέλους 1%
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Βέλους 1%
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αντ. Βέλους 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσό Περιδέραιο+6
Από Επίπεδο: 22
Ταχ. Μαγείας 14%
Αντίσταση Βέλους 7%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Βέλους 1%
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Βέλους 1%
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 3%
Αντ. Βέλους 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσό Περιδέραιο+7
Από Επίπεδο: 22
Ταχ. Μαγείας 16%
Αντίσταση Βέλους 8%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Βέλους 1%
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αντ. Βέλους 1%
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 3%
Αντ. Βέλους 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσό Περιδέραιο+8
Από Επίπεδο: 22
Ταχ. Μαγείας 18%
Αντίσταση Βέλους 9%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Βέλους 1%
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αντ. Βέλους 1%
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 4%
Αντ. Βέλους 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσό Περιδέραιο+9
Από Επίπεδο: 22
Ταχ. Μαγείας 20%
Αντίσταση Βέλους 10%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αντ. Βέλους 1%
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αντ. Βέλους 1%
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ταχ. Μαγείας 4%
Αντ. Βέλους 2%


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Περιδέραια < Χρυσό Περιδέραιο