Σμαραγδένιο βραχιόλι

< Metin2Wiki < Βραχιόλια < Σμαραγδένιο βραχιόλι
Σμαραγδένιο βραχιόλι
Εικόνες
Πληροφορίες
Σμαραγδένιο βραχιόλι.png
Background.png
Σμαραγδένιο βραχιόλι.png
Επίπεδο
95
Ορυκτό
Background.png
Σμαράγδι.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: -

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Σμαράγδι.png Σμαράγδι για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Άλλο: Για να δημιουργήσεις το αντικείμενο στον Jae-Seon Kim, πρέπει να έχεις 3x
Background.png
Σμαράγδι.png
Σμαράγδι, 10x
Background.png
Χρυσή κλωστή.png
Χρυσή κλωστή και 10x
Background.png
Στοιχείο δαχτυλιδιού.png
Στοιχείο δαχτυλιδιού.
Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο βραχιόλι+0
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +15
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις Sura 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +1
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +2
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +3


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο βραχιόλι+1
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Επίθεσης 2%
Μεγ. SP +20
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις Sura 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +2
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +2
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +4


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο βραχιόλι+2
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Επίθεσης 3%
Μεγ. SP +30
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις Sura 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +3
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +3
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +6


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο βραχιόλι+3
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Επίθεσης 4%
Μεγ. SP +50
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις Sura 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +5
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +5
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +10


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο βραχιόλι+4
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Επίθεσης 5%
Μεγ. SP +75
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις Sura 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +7
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +8
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +15


20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png

30.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Φλεγόμενη Χαίτη.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο βραχιόλι+5
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Επίθεσης 6%
Μεγ. SP +105
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις Sura 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +10
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +11
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +21


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο βραχιόλι+6
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Επίθεσης 8%
Μεγ. SP +156
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις Sura 4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +16
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +17
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 2%
Μεγ.SP +33


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο βραχιόλι+7
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Επίθεσης 10%
Μεγ. SP +240
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις Sura 5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +24
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +24
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 2%
Μεγ.SP +48


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο βραχιόλι+8
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Επίθεσης 12%
Μεγ. SP +350
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις Sura 7%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +35
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +35
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 2%
Μεγ.SP +70


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο βραχιόλι+9
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μεγ. SP +500
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις Sura 10%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +50
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 2%
Μεγ.SP +50
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 3%
Μεγ.SP +100


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Βραχιόλια < Σμαραγδένιο βραχιόλι