Περιδέραιο Μαργαριτ.

< Metin2Wiki < Περιδέραια < Περιδέραιο Μαργαριτ.
Περιδέραιο Μαργαριτ.
Εικόνες
Πληροφορίες
Περιδέραιο Μαργαριτ..png
Background.png
Περιδέραιο Μαργαριτ..png
Επίπεδο
38
Ορυκτό
Background.png
Μαργαριτάρι.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Μαργαριτάρι.png Μαργαριτάρι για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.00016px-Yang.png

4.00016px-Yang.png

8.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Μαργαριτ.+0
Από Επίπεδο: 38
Ταχ. Μαγείας 4%
Ευφυϊα +1
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Μαργαριτ.+1
Από Επίπεδο: 38
Ταχ. Μαγείας 6%
Ευφυϊα +1
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Μαργαριτ.+2
Από Επίπεδο: 38
Ταχ. Μαγείας 8%
Ευφυϊα +1
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Μαργαριτ.+3
Από Επίπεδο: 38
Ταχ. Μαγείας 10%
Ευφυϊα +2
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Ευφυϊα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Μαργαριτ.+4
Από Επίπεδο: 38
Ταχ. Μαγείας 12%
Ευφυϊα +2
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Ευφυϊα +1


13.00016px-Yang.png
2x Shiriken.png

20.00016px-Yang.png
2x Μενταγιόν Ορκ+.png

40.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φυλαχτό.png 1x Ψαροκόκκαλο.png

70.00016px-Yang.png
2x Ουρά Σκορπιού+.png 1x Όστρακο.png

120.00016px-Yang.png
2x Δόντι Ορκ+.png 1x Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Μαργαριτ.+5
Από Επίπεδο: 38
Ταχ. Μαγείας 14%
Ευφυϊα +2
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 3%
Ευφυϊα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Μαργαριτ.+6
Από Επίπεδο: 38
Ταχ. Μαγείας 16%
Ευφυϊα +3
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 3%
Ευφυϊα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Μαργαριτ.+7
Από Επίπεδο: 38
Ταχ. Μαγείας 18%
Ευφυϊα +3
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 4%
Ευφυϊα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Μαργαριτ.+8
Από Επίπεδο: 38
Ταχ. Μαγείας 20%
Ευφυϊα +3
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 4%
Ευφυϊα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Μαργαριτ.+9
Από Επίπεδο: 38
Ταχ. Μαγείας 22%
Ευφυϊα +4
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ταχ. Μαγείας 4%
Ευφυϊα +1


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Περιδέραια < Περιδέραιο Μαργαριτ.