Παπούτσια Κιλίν

< Metin2Wiki < Παπούτσια < Παπούτσια Κιλίν
Παπούτσια Κιλίν
Εικόνες
Πληροφορίες
Παπούτσια Κιλίν.png
Background.png
Παπούτσια Κιλίν.png
Επίπεδο
65 - 75

Χαρακτήρες: Πολεμιστής Ninja Sura Shaman Λυκανός
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμα σε NPC

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παπούτσια Κιλίν+0
Από Επίπεδο: 65
Ταχύτητα κίνησης 25%
Άμυνα 5
Πιθανότ. Απόκρουσης 11%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παπούτσια Κιλίν+1
Από Επίπεδο: 66
Ταχύτητα κίνησης 25%
Άμυνα 6
Πιθανότ. Απόκρουσης 12%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παπούτσια Κιλίν+2
Από Επίπεδο: 67
Ταχύτητα κίνησης 25%
Άμυνα 6
Πιθανότ. Απόκρουσης 13%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παπούτσια Κιλίν+3
Από Επίπεδο: 68
Ταχύτητα κίνησης 25%
Άμυνα 7
Πιθανότ. Απόκρουσης 14%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παπούτσια Κιλίν+4
Από Επίπεδο: 69
Ταχύτητα κίνησης 25%
Άμυνα 7
Πιθανότ. Απόκρουσης 15%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν

20.00016px-Yang.png
2x Γαλακτώδης Χυμός.png

30.00016px-Yang.png
2x Ρόπαλο Ορκ.png

45.00016px-Yang.png
2x Πόδια Βατράχου.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παπούτσια Κιλίν+5
Από Επίπεδο: 70
Ταχύτητα κίνησης 25%
Άμυνα 8
Πιθανότ. Απόκρουσης 16%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παπούτσια Κιλίν+6
Από Επίπεδο: 71
Ταχύτητα κίνησης 25%
Άμυνα 8
Πιθανότ. Απόκρουσης 17%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παπούτσια Κιλίν+7
Από Επίπεδο: 72
Ταχύτητα κίνησης 25%
Άμυνα 9
Πιθανότ. Απόκρουσης 18%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παπούτσια Κιλίν+8
Από Επίπεδο: 73
Ταχύτητα κίνησης 25%
Άμυνα 9
Πιθανότ. Απόκρουσης 19%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παπούτσια Κιλίν+9
Από Επίπεδο: 75
Ταχύτητα κίνησης 25%
Άμυνα 10
Πιθανότ. Απόκρουσης 20%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Παπούτσια < Παπούτσια Κιλίν