Κόλπος Νεφρίτη

Nephrite Bay Header.png


Flag neutral.png Κόλπος Νεφρίτη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διαδραστικός Χάρτης

Κόλπος Νεφρίτη-Χάρτης.png

Metins
Τέρατα
Αρχηγοί
NPC's
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα NPC's σε αυτό το χάρτη
Φλέβες


Άλλες πληροφορίες
Περιγραφή τεράτων
Περιοχές αναγέννησης Metin
Κόλπος Νεφρίτη Χάρτης Τεράτων.jpg

Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα για περιοχές αναγέννησης Metin

Διπλανές Περιοχές
Γέρος
Μεταβιβαστής
Δεν υπάρχει Γέρος σε αυτήν την περιοχή.
Δεν υπάρχει Μεταβιβαστής σε αυτήν την περιοχή.