Καπέλο καρδινάλιου

< Metin2Wiki < Κράνη < Σαμάνοι/Κράνη < Καπέλο καρδινάλιου
Καπέλο καρδινάλιου
Εικόνες
Πληροφορίες
Καπέλο καρδινάλιου.png
Background.png
Καπέλο καρδινάλιου.png
Επίπεδο
60

Χαρακτήρες: Σαμάνος
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC

Άλλο: Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες γι αυτό το αντικείμενο.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καπέλο καρδινάλιου+0
Από Επίπεδο: 60
Άμυνα 17
Πιθαν. απόκρουσης 1%
[Φοριέται]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καπέλο καρδινάλιου+1
Από Επίπεδο: 60
Άμυνα 21
Πιθαν. απόκρουσης 2%
[Φοριέται]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καπέλο καρδινάλιου+2
Από Επίπεδο: 60
Άμυνα 25
Πιθαν. απόκρουσης 3%
[Φοριέται]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καπέλο καρδινάλιου+3
Από Επίπεδο: 60
Άμυνα 29
Πιθαν. απόκρουσης 4%
[Φοριέται]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καπέλο καρδινάλιου+4
Από Επίπεδο: 60
Άμυνα 39
Πιθαν. απόκρουσης 5%
[Φοριέται]
Σαμάνος

20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png

30.00016px-Yang.png
2x Γλώσσα Βατράχου.png

40.00016px-Yang.png
2x Πόδια Βατράχου.png 2x Κόκκαλα Δακτύλου.png

90.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Πάγου+.png 4x Κόκκαλα Δακτύλου.png

120.00016px-Yang.png
2x Φλεγόμενη Χαίτη.png 8x Κόκκαλα Δακτύλου.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καπέλο καρδινάλιου+5
Από Επίπεδο: 60
Άμυνα 49
Πιθαν. απόκρουσης 6%
[Φοριέται]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καπέλο καρδινάλιου+6
Από Επίπεδο: 60
Άμυνα 59
Πιθαν. απόκρουσης 7%
[Φοριέται]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καπέλο καρδινάλιου+7
Από Επίπεδο: 60
Άμυνα 69
Πιθαν. απόκρουσης 8%
[Φοριέται]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καπέλο καρδινάλιου+8
Από Επίπεδο: 60
Άμυνα 79
Πιθαν. απόκρουσης 9%
[Φοριέται]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καπέλο καρδινάλιου+9
Από Επίπεδο: 60
Άμυνα 89
Πιθαν. απόκρουσης 10%
[Φοριέται]
Σαμάνος

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κράνη < Καπέλο καρδινάλιου