Ψυχή Λουλακόλυκου

Όλες οι τιμές αφορούν παίχτη στο επίπεδο 105 χωρίς εξοπλισμό με στατιστικά– VIT: 90; INT: 90; STR: 16; DEX: 90!
Πληροφορίες και τιμές
Επίπεδο: Ψυχή Λουλακόλυκου.png
1:
Ψυχή Λουλακόλυκου-M.png
Master 1:
Ψυχή Λουλακόλυκου-G.png
Grand Master 1:
Ψυχή Λουλακόλυκου-P.png
Perfect Master:
Ταχύτητα Επίθεσης 1% 10% 16% 25%
Πιθανότητα Αποφυγής 1% 6% 9% 13%
Χρόνος Φόρτωσης 300 300 300 300
Διάρκεια 200 200 200 200
Απαιτούμενοι Πόντοι Μαγείας(SP) 91 190 260 365
Η ικανότητα ενισχύεται από:

Απροσδιόριστο

In-Game Περιγραφή:

Χρησιμοποιήσιμο σε μέλη της ομάδας
Αυξάνει την ταχύτητα επίθεσης
Πιθανότητα αποφυγής βελών

Ονόματα Ικανότητας:

Κανονικό: Ψυχή Λουλακόλυκου
Master: Κάλεσμα Λουλακόλυκου
Grand Master: Δαιμονισμός Λουλακόλυκου
Perfect Master: Ψυχή Λουλακόλυκου

Κλάση Χαρακτήρα:

Λυκανοί

Τύπος Ικανότητας:

Ενίσχυση φιλικού χαρακτήρα

Επίδραση:

Αυξημένη ταχύτητα επίθεσης και αποφυγή για όλη την ομάδα.

Ψυχή Λουλακόλυκου πρακτικά:

Απροσδιόριστο

Ψυχή Λουλακόλυκου σε δράση:

Ψυχή Λουλακόλυκου-Επίπεδα.jpg