Χάλκινο Βραχιόλι

< Metin2Wiki < Βραχιόλια < Χάλκινο Βραχιόλι
Χάλκινο Βραχιόλι
Εικόνες
Πληροφορίες
Χάλκινο Βραχιόλι.png
Background.png
Χάλκινο Βραχιόλι.png
Επίπεδο
8
Ορυκτό
Background.png
Χαλκός.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Χαλκός.png Χαλκός για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Βραχιόλι+0
Από Επίπεδο: 8
Ταχύτητα Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 5
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 1
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 1
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Βραχιόλι+1
Από Επίπεδο: 8
Ταχύτητα Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 10
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 1
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 1
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 2


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Βραχιόλι+2
Από Επίπεδο: 8
Ταχύτητα Επίθεσης 2%
Μεγ. SP 15
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 1
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 2
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 3


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Βραχιόλι+3
Από Επίπεδο: 8
Ταχύτητα Επίθεσης 2%
Μεγ. SP 20
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 2
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 2
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 4


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Βραχιόλι+4
Από Επίπεδο: 8
Ταχύτητα Επίθεσης 3%
Μεγ. SP 25
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 2
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 3
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 5


10.00016px-Yang.png

20.00016px-Yang.png

30.00016px-Yang.png
1x Δέρμα Ποδιού Αρκούδας.png

45.00016px-Yang.png
1x Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών+.png

75.00016px-Yang.png
2x Κρέμα Προσώπου.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Βραχιόλι+5
Από Επίπεδο: 8
Ταχύτητα Επίθεσης 3%
Μεγ. SP 35
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 3
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 4
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 7


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Βραχιόλι+6
Από Επίπεδο: 8
Ταχύτητα Επίθεσης 4%
Μεγ. SP 55
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 5
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 6
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 11


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Βραχιόλι+7
Από Επίπεδο: 8
Ταχύτητα Επίθεσης 4%
Μεγ. SP 80
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 8
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 8
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 16


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Βραχιόλι+8
Από Επίπεδο: 8
Ταχύτητα Επίθεσης 5%
Μεγ. SP 120
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 12
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 12
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 24


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Βραχιόλι+9
Από Επίπεδο: 8
Ταχύτητα Επίθεσης 5%
Μεγ. SP 180
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 18
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 18
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. SP 36


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Βραχιόλια < Χάλκινο Βραχιόλι