Φρούριο των Κοκκινοδράκων 1

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Φρούριο των Κοκκινοδράκων 1 Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png
Βιβλίο Αποστολών
Αποστολή
Πιθανές Αμοιβές Αποστολής
Περιοχή Αποστολής
Κείμενο Αποστολής
Μια εχθρική φυλή προστατεύει τον θησαυρό του Φρούριου των Κοκκινοδράκων. Πρέπει να χτυπήσεις εκεί, για να αποδυναμώσεις την αρνητική επίδρασή τους.